Regulamin korzystania z telefonów komórkowych 1. Uczniowie mogą przynosić telefony komórkowe do szkoły. Robią to na własną odpowiedzialność i za zgodą rodziców (opiekunów). 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie, zgubienie lub kradzież telefonu komórkowego przyniesionego do szkoły przez ucznia. 3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów 
Czytaj więcej
Skip to content