Konsultacje

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Strzelcach Małych
Harmonogram
konsultacji z nauczycielami
na rok szkolny 2021/2022

Bartnik Zofia

Wtorek  – 1000 – 1045

Borycka Ewa

Czwartek – 1200 – 1245

Dobrzańska Zasobniak Agnieszka

Środa – 1300 – 1345

Gizeweter Agnieszka

Czwartek – 12 00 – 12 45

Gorzędowska Agnieszka

Poniedziałek – 905  – 950

Grabowska Justyna

Wtorek  – 12 00 – 12 45

Ingier Małgorzata

Poniedziałek – 1200  – 1245

Janiec Joanna

Wtorek  – 1300 – 1345

Janiec Roman

Czwartek – 900 – 1000

Kłobucka Urszula

Środa – 1000 – 1045

Krawczyk Agnieszka

Wtorek  – 1300 – 1330

Łopusińska Joanna

Piątek – 815 – 900

Mierzwa Ewa

Wtorek  – 1000 – 1045

Młynarski Adam

Środa – 905  – 950

Nieznańska Alicja

Poniedziałek – 700-815

Nowak Paulina

Wtorek – 905  – 950

Nowak Sylwia

Poniedziałek – 1200  – 1245

Nowak Krystyna

Poniedziałek – 1100 – 1130

Olczyk Aleksandra

Środa – 1100 – 1130

Patek Gabriela

Środa – 1200  – 1300

Pągowska Paulina

Wtorek  – 1300 – 1345

Pełka Anna

Wtorek – 1100 – 1145

Rulińska Anna

Wtorek  – 1000 – 1045

Sarna Anna

Wtorek  – 1000 – 1045

Sarna Monika

Poniedziałek – 950 – 1030

Sikora Agnieszka

Czwartek – 1100 – 1145

Smolarek Ewa

Czwartek  – 1300 – 1345

Stępień Anna

Poniedziałek – 1100 – 1145

Strzelczyk Dominika

Środa – 1300 – 1345

Turlejska-Macieląg Renata

Czwartek – 1100 – 1145

Zemsta Anna

Środa  – 1000 – 1045

Ziółkowska Eulalia

Wtorek  – 1200 – 1245

JESTEM MISTRZEM

3… 2… 1… STARTUJEMY!!!

 

Z radością informujemy, że od 01.10.2022r. w naszej szkole rozpoczęła się indywidualna rywalizacja sportowa w ośmiu konkurencjach. Biorą w niej uczniowie klas 4 – 8, zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców.
W każdym miesiącu młodzi sportowcy będą zmagali się w swoich grupach wiekowych oraz próbowali  sił w jednej z ośmiu konkurencji,
a ich najlepsze wyniki zostaną zamieszczone na specjalnie do tego przygotowanej tablicy. 

1668756942537

Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim motywowanie dzieci
i młodzieży do podejmowania aktywności fizycznej, rozwijanie ducha sportowej rywalizacji, ukazanie, iż wysiłek fizyczny oraz systematyczne ćwiczenia wpływają na naszą kondycję i sprawność, a także tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych.

W miesiącu październiku zmagania rozpoczęły się rzutem piłką lekarską (2kg) w tył za głowę. Ta konkurencja dostarczyła wszystkim wiele radości. Uczniowie z uśmiechem na twarzy przystąpili do tej rywalizacji, znanej im już od najmłodszych lat i bardzo przez nich lubianej. Oczywiście, nie zabrakło silnych emocji i ogromnej woli walki. Młodzi sportowcy mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, a wspaniałe wyniki, które uzyskali, niejednokrotnie były dla nich samych wielkim zaskoczeniem i powodowały wiele pozytywnych wzruszeń.

1668757208854

ZOOM

1668757208863

ZOOM

1668757208879

ZOOM

1668757541199

ZOOM

1668757541213

ZOOM

1668757541229

ZOOM

1668757541244

ZOOM

1668757541259

ZOOM

1668757541274

ZOOM

1668757541290

ZOOM

1668757541307

ZOOM

1668757577909

ZOOM

1668757577917

ZOOM

1668757577928

ZOOM

1668757577939

ZOOM

1668757577950

ZOOM

1668757577963

ZOOM

1668757208716

ZOOM

1668757208729

ZOOM

1668757208746

ZOOM

1668757208760

ZOOM

1668757208774

ZOOM

1668757208788

ZOOM

1668757208806

ZOOM

1668757208822

ZOOM

1668757208835

ZOOM

1668757208843

ZOOM

Najlepsze wyniki w danych grupach wiekowych, w kategorii dziewcząt i chłopców otrzymali:

1668757253481

ZOOM

Wszystkim uczestnikom oraz zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

W dniu 28.10.2022 r. pod opieką p. Małgorzaty Ingier, p. Aleksandry Olczyk, p. Marii Strzelczyk odbyła się wycieczka uczniów klasy Ia i Ib do EC1 w Łodzi.

Pierwszym punktem wycieczki była wizyta w Kinie Sferycznym 3D, które mieści się w imponującej srebrzystej kuli, w środku której znajduje się sala projekcyjna z ekranem sferycznym o średnicy 10 metrów. Podczas pokazu filmu „Kosmos dla najmłodszych” uczniowie oglądali trójwymiarową przestrzeń, która zmieniała u uczestników wizualne odczucie. Przestrzeń kosmiczna, spadające gwiazdy, głębia oceanu, a do tego obracający się obraz, tworzyły realistyczne widowisko. Dzięki nim niemożliwe stało się możliwe!

    Następnie odwiedziliśmy wystawę „Mikroświat – Makroświat” w Centrum Nauki i Techniki. Po zwiedzeniu wystawy udaliśmy się na taras widokowy, z którego podziwialiśmy panoramę Łodzi.

    Kolejnym punktem wycieczki był pobyt na Ulicy Żywiołów. Ulica Żywiołów to przestrzeń zorganizowana wokół pięciu żywiołów: Wody, Ziemi, Życia, Ognia i Powietrza, która tworzy okazje do samodzielnego poszerzania wiedzy poprzez własne doświadczenia i eksperymenty. To wspaniałe miejsce do zabawy, która rozwija i uczy. W pierwszej sali dzieci mogły zamienić się w satelity Marsa i biegać po orbicie. Dużą atrakcją była zjeżdżalnia i tunel z siatki, którym można było wejść na wyższy poziom. Na kolejnym piętrze poznaliśmy wiele ciekawostek o człowieku i zwierzętach. Wszystkim podobała się pajęczyna, którą trzeba było przejść w ciągu 60 sekund, nie dotykając przy tym zawieszonych linek.

    Na samym dole poznaliśmy żywioły Wody i Ognia. Z jednej strony znajdowało się koryto z wodą, po którym można puszczać statki, uruchomić fontanny, a z drugiej zobaczyć pokaz ognistego wiru. Podczas zabawy pomocą służyli animatorzy pracujący na Ulicy Żywiołów.

     Wycieczkę uznajemy za udaną i pełną nowych doświadczeń.

kierownik wycieczki: Aleksandra Olczyk   

20221028_125916

ZOOM

20221028_113311

ZOOM

20221028_112735

ZOOM

20221028_125623

ZOOM

20221028_124947

ZOOM

20221028_140237

ZOOM

20221028_135257

ZOOM

20221028_124847

ZOOM

20221028_124814

ZOOM

20221028_135014

ZOOM

20221028_124505

ZOOM

20221028_134932

ZOOM

20221028_133202

ZOOM

20221028_124421

ZOOM

20221028_114957

ZOOM

20221028_133148

ZOOM

20221028_132745

ZOOM

20221028_114951

ZOOM

20221028_114930

ZOOM

20221028_131456

ZOOM

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej

 1. Jana Pawła II w Strzelcach Małych

Rok szkolny 2022/2023

 

 

Założenia

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie harmonogramu imprez szkolnych, realizowanych w placówce oraz wniosków
i spostrzeżeń dzieci i młodzieży szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

Plan przedstawia ogólny roczny zamysł działalności Samorządu Uczniowskiego wraz z propozycjami realizacji poszczególnych celów, działań, imprez. Zadania mogą być realizowane przez klasy, grupy, samorząd klasowy i szkolny.

 

Cele działania Samorządu Uczniowskiego w szkole

 

Nadrzędnym celem Samorządu Uczniowskiego jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się współdecydowania o własnych sprawach, idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:

 • uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,
 • organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekuna samorządu uczniowskiego lub innych nauczycieli,
 • analizowanie przez uczniów podjętych działań.

 

Podstawowe cele działania SU w szkole to:

 • znajomość przez dzieci ich praw i obowiązków,
 • kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,
 • reprezentowanie interesów ucznia na prośbę i w razie potrzeby,
 • zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy,
 • prezentowanie dobrego imienia szkoły,
 • podtrzymywanie tradycji,
 • współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,
 • dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,
 • dbałość o utrzymywanie czystości w klasach,
 • organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,
 • prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego oraz strony internetowej.

 

Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2022/2023

 

Wrzesień

 1. Organizacja pracy:
 • Zapoznanie ze Statutem Szkoły, WSO, Programem Wychowawczym.
 • Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2022/2023.
 • Uaktualnienie tablicy informacyjnej na korytarzu.
 1. Wybory do SU:
 • Wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy.
 • Kampania wyborcza i wybory do samorządu.
 • Rozdzielenie zadań w samorządzie.
 1. Aktualizacja składu Samorządu Uczniowskiego na stronie szkoły.
 2. Dzień Chłopaka:
 • Przygotowanie plakatu z życzeniami dla chłopców od wszystkich dziewczyn; słodki upominek.

 

Październik

 1. Dzień Edukacji Narodowej:
 • Życzenia i upominki dla wszystkich pracowników szkoły.
 1. Ślubowanie uczniów klas 1. Poczet sztandarowy.
 2. Dzień krawata i spódnicy.
 3. Święto Zmarłych:
 • Szacunek dla opuszczonych grobów zmarłych.
 • Porządkowanie miejsc pamięci narodowej.
 • Akcja Znicz.

 

Listopad

 1. Święto Niepodległości. Poczet sztandarowy.
 2. Dzień życzliwości.
 3. Dzień Pluszowego Misia.
 4. Andrzejki:
 • Salon wróżb.
 • Dyskoteka

 

Grudzień

 1. Mikołajki:
 • Dzień „Czapki Mikołaja”
 1. Dzień „Białych skarpet”.
 2. Boże Narodzenie:
 • Życzenia dla pracowników szkoły.
 • Akcja „Pomóż i TY”.

 

Styczeń

 1. Choinka szkolna.
 2. Podsumowanie pracy w I semestrze roku szkolnego 2022/2023.

 

Luty

 1. Walentynki:
 • Poczta Walentynowa.
 • Dzień koloru czerwonego.
 1. Akcja Zwierzak.

 

Marzec

 1. Dzień Kobiet:
 • Upominki dla wszystkich pań pracujących w szkole.
 • Wybór „Najpiękniejszej” szkoły.
 1. Dzień kolorowej skarpety.
 2. Dzień spodni dresowych.

 

Kwiecień

 1. Dzień Ziemi:
 • Dzień koloru zielonego.
 1. Dzień Patrona Szkoły:
 • Poczet sztandarowy.

Maj

 1. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja:
 • Poczet sztandarowy.
 1. Dzień Niezapominajki:
 • Dzień koloru niebieskiego.

 

Czerwiec

 1. Dzień Dziecka.
 2. Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2022/2023.

 

Cały rok:

 • Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
 • Losowanie szczęśliwego numerka.
 • Zbiórka nakrętek, baterii.
 • Aktualizacja gazetki szkolnej oraz strony internetowej.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 • Praca na rzecz szkoły – dyżury uczniów w toaletach na II piętrze.
Skip to content