W nawiasach podano numery alergenów zgodne z Zarządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Menu Opłata za stołówkę: czerwiec obiady klasa 0 – 36 zł klasa I- 52 zł klasa II – 52 zł klasa III – 
Czytaj więcej
Harmonogram konsultacji z nauczycielami w II półroczu roku szkolnego 2023/2024
Czytaj więcej
Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej Jana Pawła II w Strzelcach Małych Rok szkolny 2022/2023     Założenia Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie harmonogramu imprez szkolnych, realizowanych w placówce oraz wniosków i spostrzeżeń dzieci i młodzieży szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Plan przedstawia 
Czytaj więcej
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W STRZELCACH MAŁYCH 1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strzelcach Małych stanowią wszyscy uczniowie klas I-VIII.2. Samorząd działa zgodnie ze Statutem Szkoły oraz niniejszym regulaminem.3. Samorząd pracuje w oparciu o własny plan pracy. 
Czytaj więcej
1. Losowanie SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA odbywa się raz w tygodniu: W CZWARTEK. 2. SZCZĘŚLIWY NUMEREK losowany będzie przez przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego pod nadzorem opiekuna. 3. SZCZĘŚLIWY NUMEREK to wylosowana liczba, która odpowiada numerowi ucznia z dziennika. 4. SZCZĘŚLIWY NUMEREK zwalania ucznia z odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek 
Czytaj więcej
Samorząd Uczniowski 2023/2024 Kacper Sarna Przewodniczący SU Kacper Sarna Zastępca przewodniczącego Sylwia Nowak Opiekun SU Anna Nowak Zarząd SU Julia Orzehowska Zarząd SU Patryk Sochacki Zarząd SU Samorząd Uczniowski 2022/2023 Maja Ormańska Przewodnicząca SU Kacper Sarna Zastępca przewodniczącej Sylwia Nowak Opiekun SU Maja Rybka Zarząd 
Czytaj więcej
Absolwenci 2021 Absolwenci 2020 Lista absolwentów Balińska MartynaBłachowicz KacperDąbrowski MateuszDukalski JakubGrzegorczyk DawidJaniec MartaJaroszek WiktorJędrzejczyk MateuszJędrzejczyk Wiktor Kobędza ZuzannaMierzwa DominikNowak AlicjaNowak JuliaRedziak JakubSobieraj MateuszSzymanek PaulinaTrzeciak JakubUrbański Patryk Wychowawca – mgr Anna Zemsta Lista absolwentów Balińska MartynaBłachowicz KacperDąbrowski MateuszDukalski JakubGrzegorczyk DawidJaniec MartaJaroszek WiktorJędrzejczyk MateuszJędrzejczyk Wiktor Kobędza ZuzannaMierzwa DominikNowak AlicjaNowak 
Czytaj więcej
Właścicieli niżej przedstawionych przedmiotów prosimy o zgłoszenie się do szkolnego sekretariatu w celu odebrania lub ustalenia własności. Przedmioty zabronione możliwe są do odbioru tylko w obecności (lub przez) rodzica/opiekuna. 
Czytaj więcej
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych 1. Uczniowie mogą przynosić telefony komórkowe do szkoły. Robią to na własną odpowiedzialność i za zgodą rodziców (opiekunów). 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie, zgubienie lub kradzież telefonu komórkowego przyniesionego do szkoły przez ucznia. 3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów 
Czytaj więcej
Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim 42 8973 0003 0030 0030 7271 0001
Czytaj więcej
Skip to content