Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Strzelcach Małych
Slider

 

E-dziennik

Zaloguj się do usługi LIBRUS Synergia.

previous arrow
next arrow
Slider

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

                  W dniu 7 marca 2019r. w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Jest to konkurs, który ma na celu przede wszystkim popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

                  Pierwszy etap kwalifikacyjny dla szkół podstawowych i gimnazjalnych przeprowadzony został przy współpracy Komendanta Gminnego Pana Jacka Nowaka oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.

                  Do zmagań konkursowych zgłosiło się 39 uczniów naszej szkoły. Wszyscy napisali test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru.

                  Do części ustnej Turnieju dostali się czterej uczestnicy z największą liczbą punktów.

Wyniki eliminacji finałowych:

I miejsce – Daria Olejnik, kl. IIIa;

II miejsce – Michał Gorzędowski, kl. IIIa;

III miejsce – Karolina Ślusarczyk, kl. VIIIb;

IV miejsce – Karolina Suder, kl. VIIIa.

                  Serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy Masłowice Bogusława Gontkowskiego za zakup nagród rzeczowych.

Szkolny koordynator:

Ewa Mierzwa

Akcja Zwierzak - podsumowanie

W dniach 07.01.2019r. – 25.01.2019r. Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strzelcach Małych wraz z opiekunkami p. Sylwią Nowak, p. Ewą Borycką oraz p. Ewą Marcinik i p. Pauliną Pągowska zorganizowali Akcję Zwierzak w NASZEJ SZKOLE.


Akcja ta miała na celu pomoc Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Radomsku. Polegała ona na zbiórce:

 • karmy dla psów i kotów (suchej oraz w puszkach);
 • ryżu, kaszy, makaronu, oleju do przygotowania ciepłego i energetycznego posiłku;
 • akcesoriów: legowisk, obroży, smyczy, zabawek, kocy, poduszek itp.;
 • środków czystości i pielęgnacyjnych kosmetyków dla psów i kotów;
 • budy dla zwierząt.

Wszyscy uczniowie włączyli się do tej akcji, aby uszczęśliwić zwierzaki ze schroniska. Uczniowie stuprocentowo wywiązali się z wyznaczonego im celu. Osoby, które przyniosły produkty oraz materiały otrzymały punkty dodatnie, a niektórzy uczniowie z klasy VIIa mieli możliwość dostarczenia produktów osobiście. Dzięki temu poznali specyfikę pracy w schronisku i przebywających tam milusińskich: psy i koty. Podczas wizyty spadła niejedna łza, ale zbiórka i wycieczka była tego warta.

Dzięki pomocy uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli udało Nam się zebrać karmę dla psów i kotów, koce, zabawki, smycze, miskę, obroże oraz budę.  Zebrane produkty oraz akcesoria dostarczyliśmy do Schroniska w Radomsku 07.02.2019r. Przywitano Nas tam z dużą sympatią i wdzięcznością. Dostaliśmy też zaproszenie, aby odwiedzić zwierzaki większą grupą w okresie letnim.

Pragniemy podziękować wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom za udział w tej akcji, bo to dzięki Wam uszczęśliwiliśmy wiele psiaków i kotów. Oby tak dalej.

ORGANIZATORZY

 

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

            Dla uczniów klas IV-VIII dniach 8, 9, 15 i 16 stycznia 2019 roku zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne. Miały one na celu uwrażliwić dzieci i młodzież na zjawiska, które mogą stać się powodem trudności w ich prawidłowym funkcjonowaniu lub w odbiorze współczesnego świata.

            Prowadząca warsztaty odpowiadała na pytania uczniów, wywoływała dyskusję, wskazywała na istotne symptomy problemów oraz  wskazywała, jak zachować prawidłowe postawy. Zostało przeprowadzonych 11 spotkań dwugodzinnych w klasach IV-VIII oraz dodatkowe spotkanie z uczniami klas III gimnazjum. Uczniom dostarczono wiedzy z zakresu: cyberprzemocy, higieny i zdrowego trybu życia, profilaktyki uzależnień (pod hasłem „Nie piję”, „Nie palę”), agresji i przemocy a także stresu, szczególnie tego, który towarzyszy egzaminom. Gimnazjaliści stworzyli skrzynkę pytań obejmujących szerokie spectrum zagadnień psychologicznych, łącznie z przełamywaniem problemów osobowościowych w okresie dorastania.

            Dzięki warsztatom uczniowie nie tylko poszerzyli swoją wiedzę, ale również nauczyli się, jak pokonywać trudności i radzić sobie z problemami. Warsztaty były ważnym elementem realizowanego w szkole programu profilaktycznego.

Dziękujemy Panu Dominikowi Obzejta za współpracę w organizacji warsztatów. Mamy nadzieję, że zaangażowanie dzieci i młodzieży zostało zauważone przez prowadzącą warsztaty i odebrane jako swoiste podziękowanie.                                                                                   

Anna Pełka 

Odwozy II semestr 2018/19

Podane godziny odwozów są orientacyjne i mogą jeszcze ulec zmianie.
Wszelkie korekty zostaną opublikowane jako aktualizacja do tego artykułu.
Do każdej kolejnej tury odwozów należy dodac 1 godzinę. 
 [Aktualizacja: Zmiany w rozkładzie pomarańczowego autobusu.

Rozkład autobusów - II semestr 2018/19

Poniżej puublikujemy rozkład dowozów który obowiązywał będzie od poniedziałku (4.02.2019r.), podane godziny są orientacyjne i być może będą jeszcze korygowane. Tradycyjnie prosimy o nieco wcześniejsze przybycie na przystanki autobusowe. Wszystkie zmiany będziemy przekazywać na bieżąco jako aktualizację do tego artykułu. 

Konkurs Piosenki Wiosennej pt. „Wiosna, ach to Ty…”

obraz1  obraz2

Publiczne Samorządowe Przedszkole w Masłowicach

oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strzelcach Małych

organizują

Konkurs Piosenki Wiosennej

 • pt. „Wiosna, ach to Ty…”

 

Przedsięwzięcie to ma na celu szeroką prezentację umiejętności wokalnych i inspiracji twórczych dzieci oraz wspomaganie rozwoju ich uzdolnień i

Czytaj dalej

KONKURS JĘZYKOWO – PLASTYCZNY „MY TOWN”

III MIĘDZYNARODOWY KONKURS JĘZYKOWO – PLASTYCZNY
„MY TOWN”

            W tym roku szkolnym po raz pierwszy wzięliśmy udział w Międzynarodowym Konkursie Językowo-Plastycznym pod tytułem ,,My Town”, który został zorganizowany przez Instytut Filologii Angielskiej (z ramienia Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) oraz  Szkołę Podstawową nr 25
im. Władysława Broniewskiego w Lublinie. Jest to już trzecia edycja tego konkursu pod honorowym patronatem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Lublin.

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych w kraju i za granicą.
Praca konkursowa polega na prezentacji swojego miejsca zamieszkania w formie pisemnej
(w języku angielskim) i graficznej. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 1 marca 2019 roku
w dwóch kategoriach wiekowych 7-9 lat oraz 10-14 lat.

Czytaj dalej

Podsumowanie konkursów

    Christmas 256                                Halloween Pumpkin 256

      Aby uatrakcyjnić naszym uczniom naukę języka obcego, postanowiliśmy wzbogacić ją o elementy kulturowe, które stanowią esencję tego, co najciekawsze i warte do poznania. W ostatnim tygodniu października zdecydowaliśmy się na zorganizowanie konkursu z okazji brytyjskiego święta Halloween, aby ukazać różnice kulturowe między naszym krajem, a Anglią.

Czytaj dalej

„Jasełka” w Chełmie

„Jasełka” w Chełmie 20.12.2018 r. (czwartek)

PRZYJAZDY AUTOBUSÓW

P. KLUZA (pomarańczowy autobus)

Krery  – 15:55

Kolonia Przerąb  – 16:00

Przerąb  – 16:05

Bartodzieje  – 16:10                                                                                          

Wola Przerębska – 16:15                      

Borki – 16:20                              

Granice  – 16:335

Tworowice  – 16:40

CHEŁMO                                                 

                                                                                  

P. KARLIŃSKI (biały autobus)

Ochotnik     – 16:25                                          

Kalinki – 16:30

Bąkowa Góra – 16:35

Korytno – 16:40                                         

CHEŁMO 

P. TOMALKA (zielony autobus)

Jaskółki – 16:10

Wierzbowiec – 16:15

Kawęczyn  – 16:20

Łączkowice  – 16:25

Koconia – 16:35

Kraszewice – 16:40

CHEŁMO  

                                               

ODJAZDY AUTOBUSÓW – po zakończonych Jasełkach i poczęstunku  OKOŁO GODZ. 19.00

Rodziców uczniów klas 5 zapraszamy na Jasełka do szkoły, w dniu 21 grudnia2018 roku o godz. 10.00

KONKURS „OZDOBA ŚWIĄTECZNA” z życzeniami w JĘZYKU ANGIELSKIM lub NIEMIECKIM

 KONKURS 

„OZDOBA ŚWIĄTECZNA”
 z życzeniami 
w JĘZYKU ANGIELSKIM lub NIEMIECKIM

 1. Cele konkursu:
 • Doskonalenie umiejętności ucznióww zakresie posługiwania się językiem angielskim i niemieckim;
 • Popularyzowanie tradycji świątecznych krajów anglojęzycznych 
  i niemieckojęzycznych;
 • Rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni oraz aktywności twórczej dzieci
  i młodzieży.
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Każdy uczestnik przygotowuje dowolną ozdobę bożonarodzeniową wraz z dołączonymi życzeniami w języku angielskim lub niemieckim.
 • Technika prac dowolna. 
 • Bilecik z życzeniami o formacie standardowej pocztówki. 
 • Praca samodzielna – warunek konieczny. 
 1. Termin i miejsce dostarczania prac:
 • Do 17 grudnia 2018 r. do nauczycieli języków obcych.
 1. Kategoria wiekowa:
 • Uczniowie klas 0-III
 • Uczniowie klas IV-VI
 • Uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjum 
 1. Opis prac:
  • Prace należy opisać: imię i nazwisko autora, klasa.

6. Zasady oceniania:

Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyplomami.

Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

-          poprawność językowa,

-          pomysłowość, estetyka wykonania,

-          ogólny wyraz artystyczny,

-          dobór technik plastycznych.

Organizatorzy:

Nauczyciele języków obcych

            
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W KONKURSIE
bella3 
098

„Drogi do niepodległości”, czyli żywa lekcja historii dla najmłodszych

6 listopada tego roku w ramach świętowania 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, uczniowie klas 0 – IV naszej szkoły wzięli udział w „żywej lekcji historii”, której temat brzmiał „Drogi do niepodległości ”.

Zgodnie z hasłem przewodnim uczestnicy usłyszeli o najważniejszych faktach historycznych obejmujących lata 1795 – 1918, czyli okres od trzeciego rozbioru Polski, poprzez zrywy powstańcze do zakończenia I wojny światowej i odzyskania przez nasz kraj miejsca na mapie Europy po 123 latach niewoli. Poznali również dokonania Józefa Piłsudskiego – twórcy Legionów Polskich i dowódcy Pierwszej Brygady, który stanął na czele odradzającego się państwa.

Zarówno dzieci, jak i wychowawcy mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat żołnierskiego życia w czasie Wielkiej Wojny. Najmłodsi bardzo chętnie zakładali mundury żołnierzy rosyjskich, pruskich i austriackich, a także oglądali broń używaną przez ówczesne wojsko, np. karabiny czy bagnety. 

Połączenie ciekawego wykładu z prezentacją multimedialną i pokazem militariów sprawiło, że wydarzenia historyczne związane z datą 11 listopada stały się bliższe uczniom i bardziej dla nich zrozumiałe, a Narodowe Święto Niepodległości nabrało nowego wymiaru.

                                                             Organizator – Dominika Strzelczyk
Tekst – Agnieszka Gizeweter

                                                            Zdjęcia – Dominika Strzelczyk