Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Strzelcach Małych
Slider
Nauczamy zdalnie
na platformach

E-dziennik

Zaloguj się do usługi LIBRUS Synergia.

previous arrow
next arrow
Slider

Kalendarium 2019/20

KALENDARIUM II POŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

21.04 – 23.04.2020r. (wt. śr. czw.) – Egzaminy ósmoklasisty

09.04 – 14.04.2020r. – Wiosenna przerwa świąteczna

28.04.2020r. (wt) – Zebranie z rodzicami (0 – 8 PSP)

22.05.2020r. (pt) – Ostateczny termin zawiadomienia rodzica o zagrożeniach

02.06.2020r. (wt) – Termin wystawienia ocen proponowanych w klasach 8

08.06.2020r. (pn) – Termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach 8

08.06.2020r. (pn) – Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych

22.06.2020r. (pn) – Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

26.06.2020r. (pt) – Zakończenie roku szkolnego           

 

      Dzień „bez teczki”

01.06.2020r. (pn) – Dzień Dziecka 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  

21 – 23.04.2020r. (wt. śr. czw.) – egzaminy ósmoklasisty

20.04.2020r. (pn) – dzień przed egzaminami ósmoklasisty

24.04.2020r. (pt) – dzień po egzaminach ósmoklasisty

12.06.2020r. (pt) – piątek po Bożym Ciele