Sprawozdanie z turnieju piłki siatkowej

Dnia 08.03.2023r. w PSP odbył się turniej piłki siatkowej . Wzięli w nim udział uczniowie
klas 7 – 8, zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców. Rozgrywki odbywały się systemem ,,każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Łącznie rozegrano sześć spotkań. Celem turnieju była popularyzacja siatkówki w środowisku szkolnym, zastosowanie poznanych elementów techniczno – taktycznych w grze, podnoszenie sprawności fizycznej oraz upowszechnianie wzorców aktywnego spędzania czasu.

Turniej przebiegł w miłej, radosnej i sportowej atmosferze. Uczniowie wykazali
się znajomością przepisów gry oraz zasad ,,fair play”. Choć nie dla każdej drużyny zawody zakończyły się miejscem na podium, to jednak wszyscy zawodnicy walczyli do samego końca, zostawiając całe serce na boisku. Ambicja, wiara w końcowy sukces i walka o każdą piłkę to atuty, dzięki którym udało się niektórym zespołom zdobyć dyplomy.

Klasyfikacja końcowa w kategorii dziewcząt przedstawia się następująco:

I miejsce  –  zajęła klasa 8b

II miejsce  – zajęła klasa 7

III miejsce –  zajęła klasa 8a

 

Klasyfikacja końcowa w kategorii chłopców:

I miejsce  – zajęła klasa 8b

II miejsce –  zajęła klasa 7

III miejsce –  zajęła klasa 8a

 

Uroczystego zakończenia turnieju i wręczenie dyplomów zwycięskim drużynom dokonała Pani Wicedyrektor Gabriela Patek.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wyników oraz aktywnie i zdrowo spędzonego czasu!!!

Nauczyciele wychowania fizycznego

Skip to content