Szkolne rozgrywki w „Dwa ognie”

Dnia 25 kwietnia 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Strzelcach Małych odbyły się rozgrywki w „dwa ognie”. Ich celem było propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowe, kształtowanie samodyscypliny, propagowanie zasad fair-play oraz umożliwienie sprawdzenia poziomu nabytych umiejętności ruchowych poprzez udział w imprezie sportowej. Zawody rozgrywane były w dwóch kategoriach: klas I-II oraz klas II-III. Przed rozgrywkami zostały  przypomniane obowiązujące zasad gry jak również odbyła się rozgrzewka poszczególnych reprezentacji klasowych. W ich skład wchodziło 14 zawodników, w tym 112 w polu gry i 2 rezerwowych. Rywalizacja między klasami była bardzo zacięta, uczniom towarzyszyły silne emocje oraz ogromna wola walki. Nie Zabrakło także okrzyków powitalnych przygotowanych przez każdy zespół, jak również niesamowitego kibicowania, które zagrzewało uczniów do rywalizacji.

Zawody rozstrzygnęły się następującymi wynikami  w kategorii klas I-II:

Miejsce I zajęła klasa II b

Miejsce II zajęła klasa II a

Miejsce III zajęła klasa I b

Miejsce IV zajęła klas Ia

W kategorii klas II-III:

Miejsce  I zajęła klasa IIIb

Miejsce II klasa IIb

Miejsce III klasa IIIa

Miejsce IV klasa IIa

Skip to content