Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Strzelcach Małych
Slider

Nauczamy zdalnie
na platformach

E-dziennik

Zaloguj się do usługi LIBRUS Synergia.

previous arrow
next arrow
Slider

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

 REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

1. Losowanie SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA odbywa się raz
w tygodniu:

  • WE WTOREK.

2. SZCZĘŚLIWY NUMEREK losowany będzie przez przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego pod nadzorem opiekuna.

3. SZCZĘŚLIWY NUMEREK to wylosowana liczba, która odpowiada numerowi ucznia z dziennika.

4. SZCZĘŚLIWY NUMEREK zwalania ucznia z odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek oraz odrabiania zadania domowego, chyba że zostało zadane z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

5. SZCZĘŚLIWY NUMEREK nie zwalnia ucznia od pisania sprawdzianów i kartkówek zapowiadanych.

6. Wylosowany numerek umieszcza się na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

7. Wylosowany numerek nie bierze udziału w losowaniu aż do rozpoczęcia kolejnego cyklu losowania.

 

POWODZENIA!!!

please publish modules in offcanvas module position