KALENDARIUM II PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

24.05 – 26.05.2022r. (wt.,śr.,czw.) – Egzaminy ósmoklasisty
14.04 – 19.04.2022r. – Wiosenna przerwa świąteczna
27.04.2022r. (śr) – Zebranie z rodzicami (0 – 5 PSP)
28.04.2022r. (czw) – Zebranie z rodzicami (6 – 8 PSP)
20.05.2020r. (pt) – Ostateczny termin zawiadomienia rodzica o zagrożeniach
13.06.2022r. (pn) – Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych
20.06.2022r. (pn) – Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
24.06.2022r. (pt) – Zakończenie roku szkolnego

WAŻNE DNI
01.06.2022r. (śr) – Dzień Dziecka

Dni ustawowo wolne od zajęć
03.05.2022r. (wt) – Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
16.06.2022r. (czw) – Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

02.05.2022r. – dzień przed Świętem Konstytucji 3 Maja
24-26.05.2022r. – egzaminy ósmoklasisty
27.05.2022r. – dzień po egzaminie ósmoklasisty
17.06.2022r. – piątek po Bożym Ciele

Skip to content