„SŁOWEM I KREDKĄ – ŁAMAŃCE JĘZYKOWE”

28 marca 2023 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  odbył się szkolny konkurs logopedyczny „Słowem i kredką – łamańce językowe” dla klas 0-III.

Celem konkursu było:

– promowanie pięknej wymowy,

– uwrażliwienie na piękno literatury polskiej,

– rozwijanie uzdolnień twórczych, doskonalenie umiejętności recytatorskich i aktorskich 

  uzdolnień dzieci,

– zachęcenie do publicznych występów przed rówieśnikami,

– pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej, rozwijanie  umiejętności i zdolności     

  plastycznych.

 

W drodze eliminacji klasowych do konkursu szkolnego przystąpiło 17 uczniów z klas 0-III.

Uczestnicy zaprezentowali swój kunszt recytatorski, a także umiejętności, nad którymi pilnie pracowali w ostatnim czasie. Wybór był niełatwy, ponieważ poziom wszystkich wykonawców był bardzo wysoki.  

Zmagania z trudną sztuką recytacji  oceniało jury w składzie: p. Wicedyrektor Gabriela Patek, p. logopeda Dominika Strzelczyk, p. Zofia Bartnik, p. Eulalia Ziółkowska,
p. Małgorzata Ingier oraz p. Aneta Krupińska. Na ocenę miały wpływ następujące elementy: tempo, intonacja, interpretacja, znajomość tekstu i ogólny wyraz artystyczny (strój, rekwizyty, gesty). Wyniki konkursu przedstawiają się następująco.

 

KATEGORIA I – uczniowie klas 0

1 MIEJSCE ex aequo

Arkit Pola –klasa 0c

Kaczmarek Joanna – klasa 0a

3 MIEJSCE

Grzegorczyk Amelia – klasa 0b

 

KATEGORIA II – uczniowie klas 1-3

1 MIEJSCE ex aequo

Pągowska Antonina – klasa 1b

Schröder Natalia – klasa 2b

3 MIEJSCE

Koper Kamila – klasa 2a

 

WYRÓŻNIENIA:

Kuliś Magdalena – klasa 1a

Sikora Adrianna – klasa 3a

Kołodziejczyk Alicja – klasa 3b

 

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, otrzymali dyplomy i drobne upominki. Pani Wicedyrektor Gabriela Patek oraz Pan Dyrektor Roman Janiec podziękowali uczestnikom za urocze występy zaznaczając, że była to znakomita okazja do zaprezentowania talentów przed publicznością. Zaznaczyli, że to również możliwość dla dzieci do wzmacniania wiary we własne siły oraz wspaniała zabawa, posiadająca wiele aspektów zarówno dydaktycznych, wychowawczych oraz społecznych. Pogratulowali, podkreślając ciekawe interpretacje oraz takie cechy, jak odwaga i wytrwałość
w pamięciowym opanowaniu wierszy.

 

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom składamy GRATULACJE i życzymy dalszych sukcesów.

                                                      Organizatorzy

Dominika Strzelczyk

Zofia Bartnik

Skip to content