Zajęcia w terenie

Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz. 

Albert Einstein

Zajęcia w terenie stanowią bogate źródło wiedzy o świecie. Dzięki nim uczniowie w sposób aktywny zdobywają nowe informacje o otaczającej ich rzeczywistości. Kształtują pozytywne postawy wobec środowiska, wyzwalają potrzebę działań proekologicznych. Nasi piąto- i ósmoklasiści chętnie uczestniczyli w tego typu zajęciach. Zbierali różne okazy naturalne roślin i drobnych zwierząt bezkręgowych. Prowadzili skrupulatne obserwacje, a przy tym dobrze się bawili.

Klasa 8a w ramach zajęć terenowych przygotowała zakątek dla owadów. Przeprowadzono prace porządkowe, przycięto kilka roślin, posadzono nowe okazy i rozmieszczono owadzie domki wykonane przez uczniów klas siódmych z okazji obchodów Dnia Ziemi.

Ps. Hubert, Filip – Dziękuję!

Uczniowie klas 5 spacerowali, szukali, szperali, rozglądali się uważnie i proszę, udało się, właściwie zaklasyfikować porosty i mszaki.

A. Stępień

Skip to content