Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Strzelcach Małych
Slider

Nauczamy zdalnie
na platformach

E-dziennik

Zaloguj się do usługi LIBRUS Synergia.

previous arrow
next arrow
Slider

Komunikat w sprawie roku szkolnego 2020/21

1) Rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1 września 2020 roku. Harmonogram i zasady dowozów zostaną opublikowane w odrębnym komunikacie.

2) 1 września, po przybyciu do szkoły uczniowie spotykają się ze swoimi wychowawcami w klasach. Planowane w tym dniu uroczyste spotkanie wszystkich uczniów na hali sportowej niestety nie może się odbyć ze względów epidemiologicznych. Na spotkaniach z wychowawcami uczniowie otrzymają pełną informację o funkcjonowaniu szkoły w czasie pandemii. W spotkaniach klasowych nie mogą uczestniczyć rodzice.

3) Poniżej przedstawiam kilka najważniejszych zasad obowiązujących w szkole w okresie pandemii:

- W szkole wydzielono dwa wejścia dla uczniów. Wejściem głównym wchodzą uczniowie klas IV – VIII, wejściem bocznym (od strony Masłowic) uczniowie klas 0 – III. Należy ściśle przestrzegać tych ustaleń.

- Rodzice-opiekunowie uczniów mogą wejść z nimi do szkoły (ale tylko klas 0 – III) i udać się w okolice przypisanej dla danej klasy szatni jedynie na czas przebierania się ucznia z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych – maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie odstępu 1,5 metra od innych osób. Zabronione jest poruszanie się rodziców – opiekunów w innych częściach budynku szkolnego. Po opuszczeniu przez ucznia szatni, rodzic – opiekun musi opuścić budynek szkoły.

- Budynek szkoły będzie zamykany. Przy wejściu głównym zainstalowano dzwonek w celu sygnalizowania zamiaru wejścia do szkoły. Wejścia takie mogą odbywać się jedynie w ściśle określonych i uzasadnionych przypadkach.

- W związku z pandemią zostały w szkole zaplanowane rozwiązania, które mają w znaczny sposób ograniczyć możliwość przenoszenia się wirusa.

- Zajęcia w klasach 0 – III będą odbywać się w innym rytmie niż zajęcia klas starszych. Uczniowie nie będą spotykać się podczas przerw. Będą przebywać tylko w obrębie swojego zespołu klasowego.

- Uczniowie klas IV – VIII będą mieli tak zorganizowane zajęcia, by jak najmniej zmieniać sale lekcyjne. Jednak będą korzystać z normalnych przerw, wychodzić na korytarz szkolny, przemieszczać się wtedy gdy będzie to niezbędne po budynku szkolnym. Dlatego podjęliśmy decyzję, że uczniowie klas IV – VIII podczas przerw będą nosili maseczki. Korytarze w szkole są wąskie, uczniów jest dużo, kontakty są nieuniknione.

Podsumowując:

a) W czasie lekcji pracujemy i uczymy się bez maseczek.

b) Maseczek nie używają uczniowie klas  I – III również podczas przerw.

c) Maseczki zakładają uczniowie klas IV – VIII na przerwach.

d) Wszyscy uczniowie używają maseczek podczas dowozu i odwozu ze szkoły w autobusach, w drodze do szatni oraz w szatni.

4) Zwracam się z bardzo gorącą prośbą do wszystkich rodziców i opiekunów uczniów naszej szkoły, by przestrzegali zasady wysyłania do szkoły tylko zdrowych dzieci. Szczególnie, proszę o zwracanie uwagi na gorączkę lub stany podgorączkowe. W obecnej sytuacji uczeń, który będzie miał temperaturę powyżej 37 stopni, powinien pozostać w domu. Wykrycie podwyższonej temperatury u ucznia będzie, zgodnie z procedurami, skutkowało odizolowaniem go od reszty uczniów oraz zawiadomieniem rodziców (opiekunów) i prośbą o niezwłoczne odebranie dziecka.

5) Na stronie szkoły (strzelcepsp.edu.pl) będą jeszcze umieszczone:

- komunikat dotyczący dowozu i odwozu uczniów (wyślę go również Librusem),

- informacja o salach w których poszczególne klasy spotkają się na rozpoczęciu roku szkolnego,

- na stronie szkoły jest już plan lekcji klas IV – VIII, w najbliższych godzinach znajdzie się na Librusie. Również w najbliższym czasie zostaną opublikowane plany klas 0 – III.

- informacja o szatniach przydzielonych dla poszczególnych klas.

Proszę o systematyczne sprawdzanie wiadomości na platformie „Librus” oraz śledzenie strony szkoły strzelcepsp.edu.pl

z poważaniem Roman Janiec – dyrektor szkoły.

please publish modules in offcanvas module position