Monitoring wizyjny

Administrator danych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

z siedzibą w Strzelce Małe 33 , 97-515 Masłowice, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany, obszar monitorowania obejmuje teren wokół budynku oraz wszystkie kondygnacje wewnątrz budynku.
Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Strzelcach Małych

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych.

Skip to content