Regulamin Szczęśliwego Numerka

1. Losowanie SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA odbywa się raz
w tygodniu:

  • W CZWARTEK.

2. SZCZĘŚLIWY NUMEREK losowany będzie przez przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego pod nadzorem opiekuna.

3. SZCZĘŚLIWY NUMEREK to wylosowana liczba, która odpowiada numerowi ucznia z dziennika.

4. SZCZĘŚLIWY NUMEREK zwalania ucznia z odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek oraz odrabiania zadania domowego, chyba że zostało zadane z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

5. SZCZĘŚLIWY NUMEREK nie zwalnia ucznia od pisania sprawdzianów i kartkówek zapowiadanych.

6. Wylosowany numerek umieszcza się na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

7. Wylosowany numerek nie bierze udziału w losowaniu aż do rozpoczęcia kolejnego cyklu losowania.

 

POWODZENIA!!!

Skip to content