Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej

 1. Jana Pawła II w Strzelcach Małych

Rok szkolny 2022/2023

 

 

Założenia

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został przygotowany na podstawie harmonogramu imprez szkolnych, realizowanych w placówce oraz wniosków
i spostrzeżeń dzieci i młodzieży szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

Plan przedstawia ogólny roczny zamysł działalności Samorządu Uczniowskiego wraz z propozycjami realizacji poszczególnych celów, działań, imprez. Zadania mogą być realizowane przez klasy, grupy, samorząd klasowy i szkolny.

 

Cele działania Samorządu Uczniowskiego w szkole

 

Nadrzędnym celem Samorządu Uczniowskiego jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się współdecydowania o własnych sprawach, idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:

 • uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,
 • organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekuna samorządu uczniowskiego lub innych nauczycieli,
 • analizowanie przez uczniów podjętych działań.

 

Podstawowe cele działania SU w szkole to:

 • znajomość przez dzieci ich praw i obowiązków,
 • kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania,
 • reprezentowanie interesów ucznia na prośbę i w razie potrzeby,
 • zachęcanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy,
 • prezentowanie dobrego imienia szkoły,
 • podtrzymywanie tradycji,
 • współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,
 • dbałość o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią,
 • dbałość o utrzymywanie czystości w klasach,
 • organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,
 • prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego oraz strony internetowej.

 

Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2022/2023

 

Wrzesień

 1. Organizacja pracy:
 • Zapoznanie ze Statutem Szkoły, WSO, Programem Wychowawczym.
 • Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2022/2023.
 • Uaktualnienie tablicy informacyjnej na korytarzu.
 1. Wybory do SU:
 • Wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy.
 • Kampania wyborcza i wybory do samorządu.
 • Rozdzielenie zadań w samorządzie.
 1. Aktualizacja składu Samorządu Uczniowskiego na stronie szkoły.
 2. Dzień Chłopaka:
 • Przygotowanie plakatu z życzeniami dla chłopców od wszystkich dziewczyn; słodki upominek.

 

Październik

 1. Dzień Edukacji Narodowej:
 • Życzenia i upominki dla wszystkich pracowników szkoły.
 1. Ślubowanie uczniów klas 1. Poczet sztandarowy.
 2. Dzień krawata i spódnicy.
 3. Święto Zmarłych:
 • Szacunek dla opuszczonych grobów zmarłych.
 • Porządkowanie miejsc pamięci narodowej.
 • Akcja Znicz.

 

Listopad

 1. Święto Niepodległości. Poczet sztandarowy.
 2. Dzień życzliwości.
 3. Dzień Pluszowego Misia.
 4. Andrzejki:
 • Salon wróżb.
 • Dyskoteka

 

Grudzień

 1. Mikołajki:
 • Dzień „Czapki Mikołaja”
 1. Dzień „Białych skarpet”.
 2. Boże Narodzenie:
 • Życzenia dla pracowników szkoły.
 • Akcja „Pomóż i TY”.

 

Styczeń

 1. Choinka szkolna.
 2. Podsumowanie pracy w I semestrze roku szkolnego 2022/2023.

 

Luty

 1. Walentynki:
 • Poczta Walentynowa.
 • Dzień koloru czerwonego.
 1. Akcja Zwierzak.

 

Marzec

 1. Dzień Kobiet:
 • Upominki dla wszystkich pań pracujących w szkole.
 • Wybór „Najpiękniejszej” szkoły.
 1. Dzień kolorowej skarpety.
 2. Dzień spodni dresowych.

 

Kwiecień

 1. Dzień Ziemi:
 • Dzień koloru zielonego.
 1. Dzień Patrona Szkoły:
 • Poczet sztandarowy.

Maj

 1. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja:
 • Poczet sztandarowy.
 1. Dzień Niezapominajki:
 • Dzień koloru niebieskiego.

 

Czerwiec

 1. Dzień Dziecka.
 2. Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2022/2023.

 

Cały rok:

 • Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
 • Losowanie szczęśliwego numerka.
 • Zbiórka nakrętek, baterii.
 • Aktualizacja gazetki szkolnej oraz strony internetowej.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 • Praca na rzecz szkoły – dyżury uczniów w toaletach na II piętrze.
Skip to content